Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Impiger.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Impiger.pl pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do firmy IMPIGER. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody firmy IMPIGER.


Firma IMPIGER na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie firma IMPIGER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Firma IMPIGER nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu Impiger.pl.


***


Firma IMPIGER
ul.Starowiejska 108 , 08-110 Siedlce
NIP: 821-100-64-69 , REGON: 710329816