Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z zapewnieniem właściwej ochrony danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE tzw. „RODO” przedstawiamy następujące informacje.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
IMPIGER Czesław Niedziółka, 08-110 Siedlce, ul. Starowiejskiej 108, NIP 821-100-64-69;
IMPIGER Marek Niedziółka, 08-110 Siedlce, ul. Starowiejskiej 108, NIP 821-24-68-321;
IMPIGER Andrzej Niedziółka, 08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 108, NIP: 821-248-83-58;
tel. 25 633 80 02, e-mail: biuro@impiger.pl

Jak można się z nami skontaktować żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Danych Osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
Adres e-mail: andrzej@impiger.pl
Adres pocztowy: IMPIGER - Inspektor Ochrony Danych, ul. Starowiejska 108, 08-110 Siedlce

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je w związku z transakcjami i informacjami złożonymi w siedzibie firmy lub zdalnie poprzez różne media na przykład poprzez e-mail, faks lub telefon. Zawierają one w szczególności imię i nazwisko, dane adresowe, adres wysyłkowy, numer telefonu, adres e-mail, NIP, ewentualnie inne podane dane. W przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą prowadzącym indywidualną działalności gospodarczą lub prowadzącym działalność w formie spółki cywilnej Twoje dane mogą również pochodzić lub być uzupełnione o dane z bazy danych CEIDG, bazy danych Wojewódzkich Urzędów Statystycznych lub baz podmiotów gospodarczych. Podczas wizyty na naszych stronach internetowych automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, typ przeglądarki, typ urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego, nazwa domeny, aktywność na stronie – przeglądane podstrony, historia dokonywanych zakupów, wyszukiwane hasła itp.

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
1. Współpracy handlowej służącej realizacji zamówień, otrzymywania zapytań ofertowych, wysyłania ofert handlowych, otrzymywania ofert zakupowych od dostawców, wystawiania faktur Vat oraz wysyłania wiadomości drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną,
2. Realizacji zawartych umów w ramach usług świadczonych przez IMPIGER Czesław Niedziółka i/lub IMPIGER Marek Niedziółka i/lub IMPIGER Andrzej Niedziółka
3. Obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamacje.
4. Prawidłowego świadczenia usług elektronicznych w przypadku założenia konta na platformie internetowej www.impiger.pl lub na innych stronach www naszej firmy.
5. Prowadzenia działań marketingowych produktów i usług oferowanych przez Impiger.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu właściwej współpracy handlowej, realizacji zamówień i bieżącego kontaktu. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie innych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W innych przypadkach podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W celach marketingu bezpośredniego podanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie warunkuje rozpoczęcia lub kontynuowania współpracy handlowej.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych gwarantujemy spełnienie wszystkich twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i zautomatyzowania podejmowania decyzji, przenoszenia oraz prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na działania, które zostały podjęte na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych jest Administrator Danych Osobowych w tym powołany w tym celu Inspektor Przetwarzania Danych. Twoje dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów świadczących na rzecz Administratora Danych Osobowych usług lub dostaw towarów związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Mogą również zostać przekazane działającym na podstawie przepisów prawa organom publicznym w tym m.in. Prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu, w związku z obowiązkiem prawnym, jaki ciąży na Administratorze Danych Osobowych. Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

Czy Twoje dane podlegają profilowaniu?

Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres zawartej z Tobą umowy, realizowanej transakcji handlowej i innych działań przeprowadzanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a także po zakończeniu wyżej wymienionych w celach:
• Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i rachunkowego,
• Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umów oraz dostaw i sprzedaży towarów lub usług,
• Zapobiegania oszustwom i nadużyciom,
• Prowadzenia działań marketingowych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• Do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych,
• Do celów archiwizacyjnych oraz statystycznych.
Twoje dane osobowe przechowujemy również do momentu otrzymania informacji, że:

• Nie współpracujesz z kontrahentem Administratora,
• Nie jesteś już osobą kontaktową w relacjach Administrator-Kontrahent,
• Nie wyrażasz zgody na dalsze przetwarzania danych przez Administratora.

Pragniemy Cię zapewnić, że Twoje dane osobowe będą przechowywane z największą starannością przy zastosowaniu zabezpieczeń, odpowiednich do wymogów obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych sprecyzowanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE tzw. „RODO”. Administrator danych osobowych [IMPIGER]

e-mail: andrzej@impiger.pl
tel: +48 25 633 80 02